MultidataSoft » Produse » Organizaţii mari

Organizaţii mari

Tinem legatura: Facebook Linked In Twitter Youtube

2. Licenţiere de volum pentru organizaţii mari (peste 250 de PC-uri)

Programe disponibile: Select, Select Plus, Enterprise Agreement (EA) , Enterprise Agreement Subscription ( EAS), CASA, ECI, EAP.

* prin parteneriatul cu Q’NET internaţional, punem la dispoziţia clienţilor noştri servicii de consultant şi licenţiere pentru organizaţiile care deţin mai mult de 250 PC-uri.

Select

 • oferă organizațiilor care dețin mai mult de 250 de PC-uri o soluție de licențiere în volum flexibilă dar simplă
 • contract pe o durată de 3 ani care permite achiziţia de licenţe oricând de-a lungul acestei perioade, plata efectuându-se la momentul comenzii
 • comanda iniţială de minim 1500 puncte (fiecare licență de produs are asociat un număr de puncte)
 • nivelul de preţ este determinat prin previziunea volumului total de licenţe pe care organizaţia intenţionează să le achiziţioneze de-a lungul contractului
 • licența și Software Assurance (L&SA) se pot achiziționa în orice moment al derulării contractului, în funcție de necesitățile organizației

Select Plus

 • asemănător cu Select, diferenţa majoră este dată de faptul că e un ‘Non-Expiring Contract”

Enterprise Agreement (EA)

 • program de licențiere în volum destinat organizațiilor cu cel puțin 250 de PC-uri
 • presupune standardizarea platformei IT a organizației pe unul sau mai multe produse Microsoft cu impact asupra reducerii costului total de exploatare a calculatoarelor
 • durata este de 3 ani, cu plăți anuale fixe per desktop. Suma acoperă licențele produselor cuprinse în contract și include upgrade-ul la orice versiune ce apare în cei 3 ani.
 • licenţele sunt perpetue (după terminarea contractului licenţele devin proprietatea clientului)
 • dacă apar PC-uri noi de-a lungul unui an de contract, software-ul contractat se poate instala imediat, legal. La “aniversarea” imediat următoare, trebuie să declarați aceste noi PC-uri și să plasați comanda aferentă de software. PC-urile astfel adăugate se plătesc o singură dată pe toată perioada contractului, prețul fiind stabilit în funcție de perioada rămasă până la terminare

Enterprise Agreement Subscription (EAS)

 • asemănător OVS ca şi derulare contract (chirie soft), fiind insă destinat organizaţiilor cu peste 250 PCs
 • presupune standardizare PC-uri eligibile pe platforma Microsoft